Chinese Wushu Association


1421292265626618.png


Address:

No.3, Anding Road, Chaoyang District, Beijing, 100029, China

Telephone:

+86 10 6491 2153

Fax:

+86 10 6491 2151

Email:

wushu@wushu.com.cn

Homepage:

http://www.wushu.com.cn/

President:


Secretary General:

Top